Møde 19.04.23


Bestyrelsesmøde i Klassisk Badeby den 19.4.2023

Tilstede: Lise, Preben, Birgit, Pia og Jette

Afbud: Kirsten og Elin

Dagsorden:

Kommende arrangementer

Kalenderen/kaj

Musik i byen

Hønseskidning – 

“Gør byen ren” – affaldsindsamling

Evt

Kommende arrangementer:

I henhold til et tidligere referat af 12. januar 2023 er der klarhed ifht arrangementerne i sommeren 2023. Vedr. koordineringsmøde mellem KB, Borgerforeningen og de erhvervsdrivende, er der afholdt et møde der har handlet om alle arrangementer i Liseleje.  Der er styr på koordineringen af musik-arrangementerne ifbm ”White night.”

Hønseskidning:

Afholdes i parken. Felterne tegnes op på stien med kridt. Der indkøbes trådhegn, både til hegn og ”låg” (Preben). Pia og Jette tegner felterne op. 

Vi efterlyser høns på FB i forskellige netværk. Ejeren af hønsene skal være tilstede den 3.6., 1.7., og 5.8.

Der indkøbes gevinster hos den lokale købmand, Niels Vad. Både voksen og børnegevinster.

Pia undersøger hvordan man skaffer ”lodsedler.”

Vedr. regler og antal gevinster drøftes dette på næste møde.

Kalenderen/kaj:

Lise retter henvendelse til Kaj omkring arrangementsdatoer for KB.

Musik i byen:

Den 20.7. arrangement med musiker Bjørn Fjæstad på torvet med udskænkning. Købmand, KB og Borgerforeningen deles om udgifter til musikeren med 1/3 hver.

Den 28.7. ifbm uge 3o er der et musikarrangement (jazz). Her medbringes egen mad. Købmand, Borgerforening og Kb deles om udgiften til musikken med 1/3 hver.

“Gør byen ren” – affaldsindsamling:

Vi retter henvendelse til Anne Blaakilde ifht affaldsindsamling, da hun har erfaring med dette fra tidligere.

Evt:

Pia orienterer omkring labels. Kontakter www.Ikastetikat.dk og bestiller 200-500 nye labels/klistermærker.

Vedr. badedragter- disse medbringes til Storbadedag mhp salg.

Dato for næste møde:

Torsdag den 11.4. klokken 16.00 hos Preben.