Bestyrelsesmøde 5.09.2023


Dagsorden for bestyrelsesmøde i Klassisk Badeby den 5.9.2023

Tilstede: Preben, Kirsten, Pia, Lise, Birgit og Jette

Fraværende: Elin

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidst

2. Badebroen

3. Sauna

4. Julebelysning

5. Evaluering af arrangementer 2023

6. Fællesspisning på ”Maku”

7. Evt

1. Referat er godkendt

2. Preben informerer om at ifht LAG-midler, der ser man helst at der bruges en lokal håndværker. Har haft kontakt med en lokal håndværker, der ikke vil påtage sig opgaven, om end tilbuddet så godt ud. Vi er under tidspres, da LAG-midlerne skal bruges inden en fastsat dato. Borgmester Steffen Jensen er kontaktet ifht projektet.

3. Saunaen er kommet tilbage på sin faste plads, og tændes op lørdag og søndag. Vi mangler frivillige til at tænde op, så Birgit ikke står alene med optændingen. Der er enighed om at der skal bestilles brænde til saunaen. Hvis man lejer saunaen privat, medbringer man selv sit eget brænde. Der er indsat en ny ovn. Der er flere nøgler, der er udlånt. Vi vil appellere til at folk leverer nøglerne tilbage til Birgit (Dem, der ikke er medlem mere).

4. Niels har 7000 kroner til brug på julebelysning. Tjent på salg af postkort. Forslaget er belysning i parken. Der er også forslag om igen at pynte op på torvet med juledyr m.m. men måske i begrænset omfang.

Der pyntes op i fællesskab lørdag den 25.11.2023. 

Vi efterlyser frivillige til at hjælpe med at pynte op.

5. Sildebord indbragte omkring 800 kroner. Det lykkes ikke at få stablet   hønseskidning på benene. Vi gjorde et ihærdigt forsøg på at skaffe høns, men forgæves. Vi bringer det op igen på generalforsamlingen 2024. Vi har fået positiv tilbagemelding for white night-arrangementet. Også stor kagedag var en publikumssucces, men næste år vil vi synliggøre mere hvor de forskellige kageboder er. Forslag om at få udleveret et kort ved køb af billet (Michael kan evt. tegne et kort). Vedr. stor badedag er der forslag om at det ændres til at finde sted om søndagen, fremfor lørdag (Grundet skiftedag/sommerhus).

6. Fællesspisning på ”Maku” – torsdag den 1.2.2024klokken 18.00. Menuen er bøf stroganoff. Der kommer en særskilt indbydelse til nævnte med tilmelding til Preben Boyer på mail: prebenboyer@gmail.com. 

Derudover er der også fællesspisning på restaurant ”Ancora” fredag den 17.11.2023 klokken 18.00. Menuen er endnu ikke bestemt. Tilmelding til dette skal ske senest 10.11.2023 til: jette.lohse@youmail.dk

7. Evt. – Intet.

Næste møde: Mandag den 20.11.2023 hos Kirsten klokken 16.00

Punkter til næste gang: Arrangementer 2024