Bestyrelsesmøde17.5.2023


Bestyrelsesmøde i Klassisk Badeby den 17.5.2023

Tilstede: Elin, Birgit, Lise, Kirsten og Jette

Fraværende: Pia og Preben

Dagsorden:

Økonomi (Kirsten)

Bro-projekt (Møde med Anouschka)

Hønseskidning (status)

Sauna (rengøring/klargøring/flytning)

Nyt fra borgerforeningen

Evt.

1. Betaling til oprettelse af hjemmeside blev godkendt. Anouschka sørger, indtil videre, for det praktiske omkring opretholdelse af hjemmesiden. Kirsten sørger for at overføre betalingen.

2. Jette har afholdt møde med Anouschka omkring bro-projektet. Der er ansøgt om tilskud til oprettelse af badebro gennem Nordeafonden.

3. Vi mangler fortsat høns til hønseskidning den 3.6., 1.7. og 5.8. til torvedagen. Elin, Birgit og Jette har nogle kontakter som vi vil forhøre os hos. Opslaget om høns er lagt på Fb, ”Liseleje hvad sker der” og ”Klassisk badeby.”

4. Sauna –Elin har været på Melbygård for at forhøre sig omkring opbevaring. Dette er der givet et tilbud på. Der er også en anden mulighed, hos Per Sørensen. Vi tager stilling til mulighederne snarest.

Der bliver rettet henvendelse til flere forskellige frivillige personer omkring transporten af saunaen til opbevaringsstedet.

Inden flytning skal den grundrenses, slibes og imprægneres. 

Dette gøres i weekenden den 20.5. og 21.5. af frivillige. Vi mødes klokken 09.00 både lørdag og søndag.

5. Borgerforeningen – ”Fru Måge” vil gerne have en indbydelse når der afholdes møde vedr. Storkagedag, da hun gerne vil deltage i planlægningen. Det sørger vi naturligvis for sker.

Vores opslag omkring Storkagedag kommer med på plakaten, ”Familieuge i uge 30.”

6. Evt – ingen punkter

Vi ser frem til sommeren 2023, og håber at medlemmerne vil støtte op om arrangementerne.

Alle ønskes en god, varm og oplevelsesrig sommer

Dato for næste møde: Torsdag den 15.6. klokken 16.00 hos Elin