Referat GF 2020

REFERAT
Tirsdag den 10. marts kl. 18-18.30, Foreningen Klassisk badeby Liseleje , Ekstra generalforsamling
På Generalforsamling torsdag den 1. oktober 2019 blev det besluttet at ændre regnskabsåret fra september til januar. Derfor ekstra GF.
Dagsorden
Indkaldelse og dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent og referent – Forslag Ole
2. Et kort ref af generalforsamlingen oktober 2019
3. Økonomi status 1 januar 2020
4. Det reviderede underskrevne regnskab fremlægges til godkendelse.
5. Præsentation af den valgte bestyrelse, kasser, revisor fra oktober 2019. Alle ønsker at fortsætte.
6. Eventuelt – nye forslag?
Referat:
Punkt 1.
Dirigent: Ole Andersen
Referent: Elin Krogh
Punkt 2.
I oktober var der 79 medlemmer. 20 saunamedlemmer.
”Syng solen ned” sanghæfter sat op til 20 kr. Elin trykker. Gerne med flere sange i. Lise samler sange/sanggruppe.
Genforeningsarrangement 10/6 i parken med sønderjydsk kagebord og evt bademodeshow.
24/5 Gårdcafe laves om til sildebord.
Kunst og havemarked droppes, da andre har budt ind. ( Heidi der bor oven over Bagerens butik, har budt ind på 3X kunstmarked)
Stor badedag gentages, også med amfibiestol.
Børneolympiade gentages. Hjælpere søges til at stå på posterne.
Whitenight Søværnets tambourkorps har takket ja. + veteranbiler.
Bademode til Timewinder. (AFLYST)
Natbio i parken i planlægning
Punkt 3. der står 15.503 kr på konto dags dato
Punkt. 4 Det reviderede regnskab fra oktober 2019 til januar 2020 fremlægges til næste generalforsamling. Regnskab blev fremlagt og godkendt til GF i oktober 2019.
Punkt 5.
Bestyrelsen blev præsenteret.
Anouschka Andersen Formand
Pia Andreassen næstformand
Elin Krogh Bestyrelsesmedlem
Kirsten Kjærgaard Kassér
Henrik Jerger Revisor
Advisory board( Suppleanter), Alice Skaubye, Berit Elgaard, Ole Andersen
Punkt 6.
Forslag om tilskud til genforeningsdagen ved kulturelt samråd.
Borgerforening vil gerne give et bidrag
Stofposer?

Tilbud fra hjælpere:

Datoer Arrangement Hjælpere Hjælpere Praktiske opgaver
Snarest Dele brochure ud Dele ud på din vej
Snarest Sanghæfter Mødeleder/indkalder
Lise Vælge sange til udvidelse af eksisterende sanghæfte
Sangudvalg:
Kirsten, Berit, Elin, Birgit, Jette, Evt Inge
Lise er arrangør Grafik. Anouschka

Trykke sange
Elin
Søndag 24 maj Sildebord/gårdcafe
Kl 12.00 Stå i serveringsbod Kirsten H, Jette, Anouschka, Alena, Elin, Anouschka, Alice Opsætning af borde
Ole, Leif,
Søndag 24 maj Syng solen ned Ansvarshavende/Vælge aftenens sange og sætte sang i gang
Kirsten Hauge og ? Uddele og sælge sange
Lise
Mandag 1 Juni
AFLYST Liseleje på Timewinder/ bademodeshow
(Scenen og stole og musik anlæg er der)
Kl 11 og kl 13.00
Gratis Billetter til Timewinder Være i Omklædningsteltet Klæde på/
Sætte hår/ hjælpe modeller
Vise bademode/ Modeller Hjælpe med Opsætning af omklædningstelt og praktiske opgaver
Søndag 28 Juni Syng solen ned Ansvarshavende/Vælge aftenens sange og sætte sang i gang
Ole, Anouschka Uddele og sælge sange
Lise
Lørdag 4 juli Stor Badedag
Alice, Anouschka Sælge badetøj og morgenkåber
Elin og Marianne Dele næser ud
Inge, Birgit Køre badevogne og sætte telt op.
Lave aftaler med musik.
Lave aftaler omkring servering

Hans Jørgen S., Leif, Ole
Søndag 5. Juli Syng solen ned Ansvarshavende/Vælge aftenens sange og sætte sang i gang
Birgit, Jette Uddele og sælge sange
Lise
Lørdag 11 juli Genforeningsfest og historisk bademode
Berit, Anouschka Lise, Titi, Bage kager og lave kaffe til Sønderjysk kagebord (Berit har opskrifter)
Berit, Anouschka, Birgit
???????? mangler flere Stå i kaffe og kagebod
Anne Grethe

Modeller der vil lave et hurtigt bademodeshow eller et skuespillere lille teaterstykke om dengang Kongen besøgte Liseleje strand
Ca 8 personer
Sætte borde og stole op i parken. Arrangere folkedansere
Arrangere musik til genforeningssange
Ole, leif,
Hans, Preben,
Søndag 12. Juli Syng solen ned Ansvarshavende/Vælge aftenens sange og sætte sang i gang
Alice og ??? Uddele og sælge sange
Lise
18. Juli Børne Olympiade
10-12.30 10 poster, 1 person på hver post.
Titi, Pia ??????
Uddele sodavand og pølser kl 12.00
Inge, Marianne, Anne Grethe Sætte telt op og et par borde på platform
Ole, Leif
19. Juli Syng solen ned Ansvarshavende/Vælge aftenens sange og sætte sang i gang
Berit og ??? Uddele og sælge sange
Lise
26. Juli Syng solen ned Ansvarshavende/Vælge aftenens sange og sætte sang i gang
Lise, Bent Uddele og sælge sange
Lise
2. August Syng solen ned Ansvarshavende/Vælge aftenens sange og sætte sang i gang
Marianne og Henrik Uddele og sælge sange
Lise
14. August Whitenight Servere bøfsandwich til veterankøretøj og Tappenstreg gæster
Alice, Pia, Elin, Anouschka, Anne Grethe Følge Tappenstreg rundt Berit
Sætte telt op og borde og stole
Ole , leif
Sommer Hvis vi får penge fra visionspuljen til stjernekiggerbænke på stranden Tekst til stjernehimmel på website/ QR koder Papir arbejde og kontakt til skov og naturstyrelsen Opsætning af bænke
Uge 30 Natbio
arbejdsgruppe Teknik og lyd