Referat GF 2021

7. Marts 2021

Dagsorden
1. Valg af dirigent. Forslag: Ole Andersen
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af beretning
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2020
6. Fremlæggelse af budget for 2021
7. Indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer, Bestyrelsessuppleanter, Kasser, Revisor, Revisor suppleant
9. Eventuelt

Referat
Generalforsamling
Klassisk badeby – Liseleje
Online – Google Meet

1. Valg af Dirigent Ole Andersen
2. valg af referent Pia Andreassen
3. Formandens beretning Anouschka Andersen
• Liseleje badedragt i DR
• Bænke til stjernekiggeri, 20.000 fra Visionspuljen, nu godkendt af skov og naturstyrelsen
• 75 år – Sønderjysk kagebord
• Udstilling af historiske badedragter
• Sankt Hans poser med brænde til små bål, ”Vennerne” var med
• Syng solen ned
• Julepyntning på torvet
• Sauna – Nu hentes nøgle hos Birgit

4. Beretning blev godkendt
5. Regnskabet fremlægges af Kirsten Kjærgaard. Regnskabet blev fremlagt af Kirsten Kjærgaard, underskrevet af Revisor Henrik Jerger den 24/2 Regnskabet blev godkendt.
Fint med et lille forventet underskud, trods covid og færre aktiviteter. Saunaen er betalt færdig i 2020.
6. Fremlæggelse af budget 2021
Lise går videre med udvalget, og sanghæftet. Vi får det trykt. Vennerne vil gerne give et tilskud. Salgspris 25 kr.

7. Indkomne forslag
Kommunens handicapbro i stål, forlænges og belægges med træ. Supergodt forslag siger Borgmester Steffen Jensen. Borgerforeningen vil gerne bidrage med 100.000 til en badebo siger Tine Nexø. Der skal ansøges hos kommunen og fonde. Der nedsættes udvalg. Første møde i påsken.

• Ole Andersen
• Preben Boyer
• Alice Skaubye
• Anouschka Andersen

Sauna ansvar og administartion er overdraget til Pia Johansen og Birgit.
• Godt med booking system online
• God rengøring og god kommunikation

Anne Leonora har tilmeldt Liseleje til affaldsindsamling. 18 April 2021. Vi sender en info mail rundt til medlemmerne.
DN har arrangeret ” Hop i havet” og spurgt om vi vil deltage. Vi informerer om DN s aktivitet.

8. Valg til bestyrelsen
Alle vil gerne genopstille.
Bestyrelsen består af.
Pia Andreassen, Anouschka Andersen, Elin Krogh, Lise Holm – Suppleant.
Kasser Kirsten Hauge Kjærgaard, Revisor Henrik Jerger.

9. Eventuelt.
Kalendernyt:
• 8 august – Sildebord
Anne Leonora foreslår at det bliver afslutning på de lyse nætter.
• Pynte byen med påskeæg 19/3
• Syng solen ned søndage i sommerferien
• Stor Badedag Lørdag eller Søndag efter Sankt hans
• White Night 13 august
• Efterårsferie pynte med græskar eller lignende

Vi får ros. ” Vi har en skøn forening” – ”Smaddergod forening”

Rf. Pia Andreassen