Møde 25.10.22


Bestyrelsesmøde i Klassisk badeby den 25.10.22

Tilstede: Preben, Kirsten, Pia, Birgit, Jette

Fraværende: Elin og Lise

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Julearrangement – solhverv

3. Hønseskidning

4. Stjernekigger-projekt

5. Sauna – status

6. Hjemmeside og plakater – status

7. Forsikring

8. Generalforsamling

9. Evt

10.Dato for næste møde

1. Referat fra sidst er godkendt

2. Sidst det blev afholdt (solhverv) var 2020, arrangeret privat af Michael og Heidi (Bor ovenover bageren). Birgit og Pia tager kontakt til ovenstående. Hvis de får positivt tilsagn, mødes vi og stabler arrangementet på benene sammen. Vi pynter ikke op på torvet med rensdyr som vi plejer, grundet el-priser. Dette er i overensstemmelse med Borgerforeningen.

3. Vi diskuterede forskellige idéer, inspireret af hønseskidning i Svaneke. Vi arbejder videre med idéen. Et forslag er at vi indkøber præmier fra butikker/caféer fra lokalområdet. Kirsten og Jette er tovholdere.

4. Foreløbig lukker vi ned for stjernekiggerprojektet, og tager det muligvis på på et senere tidspunkt.

5. Kirsten har kigget på oversigten over betalinger, og der er indbetalt for saunamedlemsskab. Birgit skriver en oversigt med ordensregler ved brug af sauna, som lamineres og ophænges i saunaen.

6. Vedr. hjemmeside, så har Pia undersøgt vedr. at lave en ny hjemmeside. Det er ikke lykkedes at finde webmastere. Ifht fremtidige plakater kan vi kontakte

lokalavisen og spørge om det er en opgave for dem (mod betaling) at lave og trykke plakater til kommende arrangementer. Preben er tovholder, og kontakter lokalavisen.

Indtil videre sender vi referat til Anouschka, der kan lægge det på hjemmesiden. Vi arbejder videre på en evt. oprettelse af ny hjemmeside. Pia undersøger ”trafikken/besøgende” på nuværende hjemmeside.

7. Vi har fået et forsikringstilbud fra Tryg ifht til arbejdsskade og inventar. Vi blev enige om at arbejde videre på ifht forsikring, og takke ja til tilbuddet. Jette er tovholder.

8. Generalforsamling – datoen er fredag den 17.3.2023 klokken 16.00 evt. på ”Lisestuen.”

9. Evt: Preben-Vedr. badebroen, som Preben har været ind over, så ønsker Preben at få administrativ hjælp til opgaven, samt få nogle supportere på projektet. Der mangler et samlet overblik og struktur. Vi kontakter Arne og Elin når de kommer hjem, og forhører os omkring deres holdning og evt. engagement i projektet.

10.Næste møde: den 24.11. klokken 16.00 hos Birgit

Punkter til næste møde:

Solhverv

Badebro

Forsikring

Hønseskidning

Hjemmeside/plakater