Møde 4.8.2022


Bestyrelsesmøde i Klassisk badeby den 4.8.2022

Tilstede: Elin, Pia, Kirsten, Birgit, Lise og Jette

Fraværende: Preben

Dagsorden:

1. Bænk – gave

2. Mail vedr. bænke

3. Badebro

4. ”White night” – planlægning

5. Hjemmeside

6. Proff. Plakater

7. E-mail nyhedsbrev

8. Forsikring

9. Sildebord

10.Evt.

1. Vi har fået tilbudt en snedkerbænken bænk, som vi takker ja til. Han har tilbudt at levere den. Den skal bejses og fastgøres. Vi aftalte at den skal placeres ved Is-huset. Jette kontakter den glade giver.

2. Jette skriver til Anouschka vedr. stjernekiggerbænkene, og mailen fra visionspuljen. Hvad er den videre proces?

3. Preben har kontakt med Peter Plant, der vil hjælpe med ansøgninger m.m. Ole Andersen vil være behjælpelig med måling af vandstand.

4. White night – Kirsten, Pia og Birgit køber ind til sandwich, og ligeledes laver dem til veteranfolkene.

Niels Vad slår borde op i parken til pigegarden. Vi skal selv sørge for at slå bordene sammen igen, umiddelbart efter arrangementet. Vi indkøber sodavand og varer m.m. til sandwich. Alice sørger for vin, vand og øl til veteranfolkene.

Der bestilles pynt til white night fra netbutik. Det sørger Kirsten for. Vi mødes i parken den 11.8.22 klokken 17.00 og ordner pynt.

5. Vi vil undersøge prisen på evt. oprettelse af ny hjemmeside, samt finde en web-master. Nærmere information senere.

6. Pia undersøger vedr. proff. Plakater fremadrettet.

7. Medlemslisten er opdateret. Der aftales at der sendes en mail ud vedr. medlemskontingent for saunamedlemmer i august. I 2023 sendes der kun ud én gang vedr. betaling (kalenderår 1.1.2023). Dette sørger Kirsten og Jette for. Indhold i nyhedsbrevet drøftes på en senere bestyrelsesmøde. Her kommer også dato for generalforsamling.

8. Jette undersøger om vi skal tegne en forsikring som forening.

9. Sildebord den 21.8.2023 kun for medlemmer. Kræver tilmelding. Man bringer sild (en slags pr. familie) og snaps. KB køber brød, smør og fedt.

Der kommer en mail omkring dette arrangement. Der skal opsættes borde og telte. Hjælpere kontaktes.

10.Evt. Sauna – Elin rykker vedr. skorsten til sauna. Søren vil forsøge at rykke bænkene ud, så der bliver mere lofthøjde.