Svar 4

Svar på opgave 4 er e

I denne sekvens flytter den lille viser et trin tilbage på hvert billede, mens den store viser flytter to trin frem på hvert billede. Det korrekte svar er : e