BestyrelsesmødeFredag den 26.4.2024


Bestyrelsesmøde Fredag den 26.4.2024

Tilstede: Kirsten, Lise, Birgit, Preben, Lasse og Jette

Afbud: Pia og Elin

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidst

2. Velkommen til nyt medlem

3. Opdatering af kalenderen for sommeren 2024 – dato for stor kagedag

4. White night – Hvordan forholder vi os til indkomne forslag 2025?

5. Hønseskidning – Skal det på i år ifbm torvedag (evt. én af gangene)

6. Indvielse af broen den 29.6.

7. Sauna – opdatering

8. Økonomi

9. Kort information omkring visionsgruppen, “Medborgerhus”

10. Leje af inventar

11. evt.

1. Referat godkendt

2. Velkommen til Lasse, der er valgt ind som suppleant. Lasse ønsker at være aktiv ifht diverse arrangementer og bidrage hvor han kan.

3. Kalenderen blev opdateret og sendes til Kaj til Liselejeavisen.

4. I 2024 afholdes den som planlagt, men Kirsten har et forslag om salsaundervisning på torvet. Kirsten undersøger om det kan arrangeres til klokken 19.00 efter garden i år. Det drøftes hvad der kan tilføjes i 2025. Vi er enige om at bibeholde arrangementet med afholdelse om fredagen. Der skal Indkøbes balloner, tyl og silkebånd.

5. Hønseskidning – Vi satster på at stable arrangementet på benene til sidste torvedag lørdag den 3.8.2024 i parken. Lise har en kontakt til høns, der kan anvendes til formålet.

6. Preben orienterer om at alle formaliteter er på plads. Vi forventer derfor at kunne indvie broen den 29.6. – Samme dag som store badedag. EDC sponsorerer is til og Købmanden sponsorerer drikkevarer. Bestyrelsen deltager i uddeling af is og drikkevarer. Lise kontakter købmanden ifht musik.

Selve planlægningen klares på næste bestyrelsesmøde.

7. Sauna – Et enkelt nyt medlem. Birgit foreslår indkøb af ”tårn” med bøgebrænde. Forslag om at træet skal smøres og tjekkes efter.

8. Økonomi – 54.943 kroner på kontoen. Enkelte nye medlemmer i år. Udgift i år ca.11.000 kroner til pigegarden og ca. 14.000 til andre musikarrangementer.

9. Jette informerer kort omkring de møder, der har været afholdt ifbm idéer til et kommende medborgerhus. 

10. Leje af inventar – Der rettes henvendelse til enten Pia eller Jette hvis man vil leje/låne inventar, og ikke direkte til Alice Skauby.

Pris for leje af telte:

Medlemmer: 500 kroner

Ikke-medlemmer: 1000 kroner 

Borde og stole lånes gratis.

11. Evt. – ingen punkter

Dato for næste møde: Torsdag den 13.6.2024 klokken 16.00 hos Lise. 

Punkter til næste møde:

Planlægning af store badedag og indvielse af broen

Planlægning af øvrige arrangementer