Generalforsamling 2018


REFERAT 

               ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

                                    Foreningen Klassisk badeby Liseleje  

                                    Dag:       1. oktober 

                                    Kl:          19.00 

                                    Sted:      Liselængen, Liselejevej  

Dagsorden 

1A      Valg af dirigent 

Ole Andersen blev valgt 

1 B     Valg af referent 

          Berit Elgaard blev valgt 

2        Formandens beretning 

               Formanden Anouschka Andersen gav en grundig beskrivelse af årets forskellige 

               arrangementer og aktiviteter.  

I år er vi dags dato oppe på 79 medlemmer, hvoraf 20 er saunamedlemskaber. 

Arrangementer i 2019:  

1. Første arrangement var syng solen ned den 19. maj, det første i rækken af 7 aftener.  Mellem 50 og 130 gæster hver gang. Janne, Pia og Elin havde lavet sanghæfterne, der gav overskud på rundt regnet 1000 kr  

2. Første arrangement var gårdhavecafé som ligesom de andre år gav et rigtig godt overskud. Birgit og Elin havde bagt og ”Vennerne” Alice og Bente stegte fiskefrikadeller. En stor succes. En god dag at starte tøjsalget op. Der har været efterlysning af Liselejevin den dag. Men med overskud på 7-8 kr flasken skal det sælges pr glas for at give mening.  

3. Udstilling og salg af tøj i den sorte box. Største delen af vores indtægter kommer derfra. Fungerer godt med selvbetjening. Ikke noget svind af betydning. 

4. Kunst og havemarked. Endnu et arrangement lavet i samarbejde med ”Vennerne”. Anette Aare lavede kunst på torvet og Alice og Bente stod for fiskefrikadeller.  Vi havde arbejdende værksteder med smykker, blomster og dørstopppere, og kaffe og kagebod. Musik fra musikskolen.  Vi var nær blæst væk og tænker torvet er for støjende på den tid af dagen og for ubeskyttet i fht vejret. 

5. Stor Badedag var igen flot besøgt. Stemningsfuldt og mulighed for at vise de to badevogne frem. Steen fra Rytterhuset har lavet en, og Ole og jeg har lavet en vogn, med tilskud fra Visionspuljen.  Vi fik også markedsført retrobadedragterne. Der er solgt godt, men der nok til næste år også. Bossa Nova orkesteret med Søren spillede dejligt og det var en hyggelig placering. Tak til Søren og Birgit, for strøm og for opbevaring af Amfibiekørestolen. Den har vi sammen med ”Vennerne” fået foræret af John fra Nordsjællands livredningstjenesten, som skal være med til at øge tilgængelighed for turister med handicap. Næste år kommer ”Haveje” til at have den stående. Mange udklædte bidrager til stemningen. Vi fik tilskud til musikken fra kulturelt samråd og Vennernes fredagsbar. Tak for det store faste hold der hjælper med opsætning af telte og borde.  

6. Børne  Olympiade. Kun halvt så mange børn som sidste år. Ca 50 børn men med hele familien alligevel mange. Skyldes nok kort annoncering og ingen annonce i avisen. Vi gav alle medaljer i år, og det var det helt rigtige valg. Vi har nok medaljer til næste år da vi ikke skrev årstal på i år.  Svært at finde unge der vil stå på posterne..kan de ældre medlemmer lægge et godt ord ind hos venner, børn og børnebørn? 

7. 235 års jubilæum. Et kæmpe arrangement, og meget vellykket, men også et stort arbejde for alle jer medlemmer. Rigtig mange af jer bidrog med enten servering, borddækning eller opsætning og oprydning. Godt der er 15 år til næste gang. Næste år måske et lille sildebord ved ishuset? med fortrinsret for medlemmer? Fornemmelsen var at det gik over alt forventning? 

8. Vi deltog i Whitenight, med gratis pølser til veteranbilerne og til Søværnets Tambourkorps der spillede – og de vil gerne komme igen næste år. Det var virkelig flot. Til næste år vil vi ikke servere pøler men bøfsandwich og kun 1 til hver. Vi savnede Agnes trio, og DJ vogn som Per fra Mesterbar stod for, så vi kunne danse. Til gengæld var tango folkene glade for at være kommet ind i hovedgaden, hvor det er meget sjovere at være. Dette arrangement er ren udskrivning. Måske vi kan finde på noget musik i gården næste år? 

9. Badetøj modeshow på torvet var så sjovt. Modellerne var supergode og fik så meget ros med på vejen. Næste år vil vi måske bede om at folk ikke lægger alle fotos på nettet, da modellerne godt kan synes det er lidt overvældende. Vi er blevet bedt om at lave samme show på TimewinderGrønnesse Gods til næste år. I år havde de vognene, men de kunne være kulisse til næste år. Så sæt gerne en pinsen?? i kalenderen. Der var ikke meget plads til alle de tilskuere der kommer. Måske folk selv skal medbringe stole, og man kan lave plads bagved stolene så der bliver flere ståpladser, ikke kun i hullerne 

12. Sauna opstart 1. september. Vi har 20 husstande tilmeldt. Pia og Birgit er som oftest faste fyrmestre i weekenden fra 7.30-8.30, men alle har mulighed for at byde ind med en optænding. Husk alle skal bidrage med brænde. Saunaen er betalt ud, men det skyldes delvist et stort privat udlæg, fra Alice. Det vil vi gerne have ude af verden. Vi har derfor i år givet hende 9000 kr tilbage, svarende til de 18 medlemmer der havde betalt 1/9. I løbet af året vil vi forsøge at betale det der gå ind på saunamedlemskaber, så vi er moralsk ”gældfrie”, senest med udgangen af 2020. (ca. 16.000) Første arrangement var et foredrag om 125 års bademode.  

                     Formandens beretning blev godkendt 

3      Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab pr. 31.12.2018  

       Se vedlagte regnskab, som blev fremlagt af Ole Andersen på vegne af Henrik 

       Jerger 

        Det reviderede regnskab blev godkendt. 

4      Flytning af generalforsamling 

        Forslag om flytning af Generalforsamlingen til marts måned, da regnskabsåret  

        slutter pr. 31.12 og da regnskabet først afsluttes i løbet af januar 

        Forslaget blev godkendt 

5     Fremlæggelse af budget for 2020 

        Fremlæggelse af budget for næste år ved Ole på vegne af Henrik Jerger. 

         Det foreløbige budget vil bl.a. være afhængig af fonde og afdrag på sauna 

         Budgettet for 2020 blev godkendt 

6       Fastsættelse af kontingent  

              Forslag til forhøjelse af kontingent. Følgende foreslås: 

              Enkeltkontingent (1 stemme)                                                           150 kr 

              Husstandskontingent (2 stemmer)                                                   200 kr 

              Saunamedlemsskab (indbefatter husstandskontingent)                   550 kr 

              Gæstekort til Sauna                                                                             40 kr 

         Forslaget blev vedtaget 

7      Valg af bestyrelsesmedlemmer  

        Bestyrelsesmedlemmer på valg:           Pia Andreasen   modtager genvalg 

                                                                      Elin Krogh          modtager genvalg  

        Valg af bestyrelsessuppleanter.            Kristina ?           opstiller 

                                                                      Preben Boyer ?          opstiller 

                                                                      Alice Skaubye    modtager genvalg 

                                                                      Ole Andersen     modtager genvalg 

                                                                      Berit Elgaard      modtager genvalg 

        Alle bestyrelsessuppleanter blev valgt eller genvalgt 

7     Valg af revisor                                      Henrik Jerger      modtager genvalg                                                                      

       Valg af revisorsuppleant                     Kirsten Sommer  opstiller 

Henrik  Jerger blev valgt til revisor og Kirsten Sommer blev valgt til revisorsuppleant  . 

8     Indkomne forslag 

Sanghæfte 

Det blev foreslået, at det nuværende sanghæfte udvides med minimun 10 sange. Prisen pr. hefte sættes op til 20 kr. Den ansvarlige gruppe arbejder videre med projektet. 

Flere ”Syng solen ned” arrangementer 

Det blev vedtaget, at der skulle være arrangementer hver søndag i sommerferien 

Tøjsalg 

Det blev vedtaget at forsætte tøjsalget som hidtil med selvbetjening m.m. 

Musik til Store Badedag 

Det blev vedtaget, at bestyrelsen er frit stillet m.h.t. musikvalg 

Badebro og Badelaug 

Det blev diskuteret om bestyrelsen skal være udfarende omkring dette projekt.  Bestyrelsen undersøger, hvor projektet står på nuværende tidspunkt. Der tages kontakt til Havnegruppen/Borgerforeningen 

Liselejevin 

Skal salget af den meget dyre Liselejevin fortsættes. Der var enighed om at finde et billigere alternativ 

Børneolympiade 

Der blev opfordret til evt.at inddrage yngre familiemedlemmer m.m. i bemanding af posterne til Børneolympiaden. Det blev oplyst, at der er rigelig med medaljer til deltagerene til næste år 

10           Eventuelt 

Forslag og kommentarer er indsat og markeret i formandens beretning 

Generalforsamlingen blev godkendt og afsluttet af dirigenten og formanden takkede for fremmødet. 

Der er 79 medlemmer. ? enkeltmedlemmer, ? hustandsmedlemmer (max ? stemme??r), 20 saunamedlemskaber inclusive hustandsmedlemskaber (max 36 stemme ??r).  

Der var 22 stemmeberettigede medlemmer tilstede 

1. oktober 2019  

Bilag til referatet vedlagt: 

Foreløbigt årsregnskab for 2019 

Budgetforslag for 2020 

Godkendelse af referat: 

Formand: Anouschka Andersen 

Dirigent: Ole Andersen 

Referent: Berit Elgaard