Bestyrelsesmøde 15.6.2023


Tilstede: Lise, Kirsten, Preben, Elin, Birgit og Jette

Fraværende: Pia

Dagsorden:

1. Sankt hans

2. Hønseskidning – status

3. Solnedgangssang – Tovholder

4. Kommende arrangement

5. Økonomi – status

6. Nyt fra Borgerforeningen

7. Leje af udendørsbadekar

8. Evt

Punkt 1:

Sankt hans aflyses efter al sandsynlighed, grundet tørke. Forslag fra Borgerforeningen/Kb om at invitere borgmesteren og synge Midsommersangen og ”Danmark nu blunder den lyse nat” klokken 21.30 i fællesskab. Muligvis salg af øl og vand fra Købmand Vad.

Punkt 2:

Det er endnu ikke lykkedes at finde høns til hønseskidning. Jette efterlyser på kb-facebook, Liseleje hvad sker der og Halsnæssiden-facebook. Preben retter henvendelse til en hønseejer i Kikhavn, og forhører sig der.

Næste dato for torvedag er 1.7.2023.

Punkt 3:

Første solnedgangssang er den 18.6.2023. Solen går ned klokken 22.01. Fællessang starter en halv time før. Forinden er der salg af sanghæfter.

Bestyrelsen møder op. Lise og Jette er tovholdere, og synger for

Punkt 4:

Næste arrangement er den 15.7.2023 – ”Store badedag.”

Preben retter henvendelse til Hans og Henrik ifhtat hjælpe med teltopsætning. Henrik medbringer soundboks (Preben). 

Lise spørger Sten omkring badevogn og”Mesterbar” omkring salg af pølser, øl, vand og vin.

Vi starter klokken 11.00. Birgit henvender sig til livredderne.

Øvrige frivillige er Arne og Elin.

Punkt 5:

Kirsten laver en status over økonomien. Der skal betales for transport af saunaen.

Punkt 6:

12. juli, ”Spis sammen” med underholdning. Medbring egen mad.

20. juli Købmand Vad sørger for mad og der er til ”Mad og band.”

28.7. ”Jazz og rosé” 

29.7. Band-underholdning.

Alle arrangement er i parken og torvet.

Frivillige søges til børnearrangementerne.

Punkt 7:

Forslag om leje af udendørsbadekar til efterår/vinter (Elin). Der bakkes op omkring forslaget. 

Punkt 8:

Preben orienterer omkring status på broprojekt. Der er givet afslag fra Veluxfonden. Der er søgt andre fonde, så der er stadig optimisme.

Næste møde: Den 21.7.2023 klokken 11.00 hos Preben på Birketoften.