Bestyrelsesmøde februar 2024Bestyrelsesmøde i KB den 18.2.2024

 

Tilstede: Kirsten, Elin, Birgit, Lise, Pia, Preben og Jette

 

Dagsorden:

1. Generalforsamling
2. Medborgerhus – Pia
3. Badebroen
4. Leje af spa – Elin
5. Evt

 

Punkt 1:

Dato for generalforsamlingen er fredag den 15.3.2024 klokken 16.00 på Lisestuen. Indkaldelse og dagsorden skal sendes ud med 3 ugers varsel, dvs senest den 23.2. 2024, og skal offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Dette sørger formanden for.

Betaling for medlemskab skal ske senest 14 dage før GF for at være stemmeberettiget. I indkaldelsen kommer også en påmindelse omkring betaling og en oversigt over medlemskontingent.

Formanden skriver formandens årsberetning, og sender ud til bestyrelsen til gennemgang og tilbagemelding.

Punkt 2:

Pia informerer omkring en mail hun har modtaget fra Kaj omkring åbning af medborgerhus/forsamlingshus. Der er tale om et konkret hus. Vi drøfter om hvorvidt vi kan tilslutte os idéen, samt de økonomiske forpligtelser ifbm med driften. Vi er positive overfor forslaget, men fralægger os ansvar ifht drift og vedligeholdelse.

Punkt 3:

Preben orienterer omkring badebroen. Har afholdt møde omkring LAG-midler. Pengene er bevilget, og skal administreres af kommunen fremadrettet.

Selve kontrakten skal underskrives af KB. Når der bliver behov for frivillig arbejdskraft ifbm klargørelse vil Preben melde det ud.

Punkt 4:

Elin har et forslag om at leje en vildmarksspa ifbmweekend eller helligdage. Den kan lejes i Helsinge. Pris torsdag-mandag = 595 kroner. Man skal selv sørge for brænde. Der er positiv tilbagemelding fra bestyrelsen.

Elin undersøger muligheden for leje og transport. Der er enighed om at vi skal have dækket udgifterne ved at kræve betaling.

Punkt 5:

Evt: – ingen punkter

 

Næste møde: Fredag den 26.4. klokken 14.00 hos Jette