Indkaldelse generalforsamling 2024


Liseleje den 18.2.2024

 

Kære medlemmer af Klassisk Badeby

 

Hermed en indkaldelse til ordinær generalforsamling i Klassisk Badeby, der finder sted:

Fredag den 15.3.2024 klokken 16.00 på, restaurant ”Lisestuen” – Liselejevej 44.

 

Inden den egentlige dagsorden kommer Kaj på besøg og orienterer omkring et eventuelt forsamlingshus i Liseleje, som pt er på idé-plan.

For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen skal kontingentet være indbetalt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Priser for medlemskab er flg.:

For husstandsmedlemskab alene af Klassisk badeby: 200 kroner

Enkeltmedlemsskab af Klassisk badeby: 150 kroner

Husstands/enkeltmedlemskab af både Klassisk badeby og sauna: 500 kroner.

Indbetaling kan finde sted på:

Mobilepay: 93012

Eller via Danske Bank:

Reg.nr: 9570

Kontonummer: 12571771

 

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Pkt. 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab.

Pkt. 4. Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.

Pkt. 5. Indkomne forslag.

Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent

Pkt. 7.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens bestyrelse.

Pkt. 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Pkt. 9. Eventuelt.

 

Venlig hilsen

P.B.V

Jette Lohse